13/08/2019

C/O form E theo TT12/2019/TT-BCT

C/O form E theo TT12/2019/TT-BCT 


Theo TT12/2019/TT-BCT ngày 30/7/2019, từ 12/9/2019 các mẫu C/O form E cũ sẽ không được sử dụng.

Mọi người tải Phụ lục, Thông tư tại đây.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

datvictor1606@gmail.com