8/27/19

Cách thức gửi hàng bằng container – LCL, FCL / Bài 15

Cách thức gửi hàng bằng container – LCL, FCL


1. Quy trình gửi hàng nguyên cont (FCL)

Hàng nguyên (Full Container Load – FCL) là lô hàng của một người gửi hàng có khối lượng tương đối lớn đòi hỏi phải xếp trong một hoặc nhiều container.

Nhân nguyên, giao nguyên (FCL/FCL) tức là người chuyên chở nhận nguyên container từ người gửi hàng và giao nguyên container cho người nhận.

Quy trình nhận nguyên, giao nguyên diễn ra như sau:
(1) Chủ hàng giao nguyên container đã đóng hàng và niêm phong kẹp chì cho người chuyên chở tại bãi container (CY – Container Yard) của cảng đi
(2) Người chuyên chở bốc container lên tàu, phát hành B/L và thực hiện vận tải
(3) Người chuyên chở dỡ container khỏi tàu và đưa về CY của cảng đến
(4) Người chuyên chở giao container trong tình trạng nguyên niêm phong cho người nhận tại CY của cảng đến trên cơ sở B/L đã phát hành.

Từ quy trình trên có thể thấy, theo phương pháp này địa điểm giao nhận hàng hóa là CY nên người ta còn gọi là giao hàng từ bãi đến bãi (CY/CY). Theo phương pháp này, chi phí đóng hàng vào và dỡ hàng ra khỏi container đều do chủ hàng chịu (người gửi hàng hoặc người nhận hàng).

2. Quy trình gửi hàng lẻ (LCL)

Hàng lẻ (Less Container Load – LCL) là lô hàng của một người gửi hàng có khối lượng nhỏ không đủ đóng trong một container mà cần ghép chung với một số lô của các chủ hàng khác.

Nhận lẻ, giao lẻ (LCL/LCL) tức là người chuyên chở nhận lẻ từ người gửi hàng và giao lẻ cho người nhận hàng. Trong vận tải container, việc gom các lô hàng lẻ (Consol) thành hàng nguyên thường do các công ty dịch vụ giao nhận (Fowarder/Logistics) thực hiện gọi là người gom hàng (Consolidator).

Quy trình nhận lẻ, giao lẻ diễn ra như sau:
(1) Người gom hàng nhận hàng lẻ từ các chủ hàng và cấp cho người gửi hàng một chứng từ gọi là vận đơn nhà (House Bill)
(2) Người gom hàng đóng các hàng lẻ vào container và gửi nguyên container cho người chuyên chở (hãng tàu).
(3) Hãng tàu nhận container và sẽ cấp cho người gom hàng một vận đơn là vận đơn chủ (Master Bill)
(4) Hàng tàu vận chuyển container đến cảng đến, dỡ khỏi tàu và giao nguyên container cho đại lý của người gom hàng tại cảng đến trên cơ sở Master Bill
(5) Đại lý của người gom hàng, bằng chi phí của mình, dỡ hàng ra khỏi container và giao hàng cho người nhận trên cơ sở House Bill.

Phương pháp này khác phương pháp nhận nguyên, giao nguyên ở chỗ: địa điểm giao nhận hàng hóa là CFS (CFS/CFS) chi phí đóng hàng vào và dỡ ra khỏi container đều do người chuyên chở chịu và trong thực tế đã xuất hiện một dịch vụ gọi là dịch vụ gom hàng mà chính người chuyên chở (hãng tàu) đã đảm nhận luôn dịch vụ này hoặc có những người gom hàng độc lập (Forwarder/Logistics).

Mỗi seal có một số seri gọi là Số seal (Seal No.) là một dãy gồm 6 chữ số, tùy thuộc vào số lượng sử dụng, mà các còn số 0 sẽ được thêm vào phía trước cho đủ 6 chữ số. Sau khi người gửi hàng đóng hàng vào container và kẹp chì thì số seal này sẽ được khai báo trên một số chứng từ như: P/L, B/L, C/O, …

No comments:

Post a Comment

datvictor1606@gmail.com