09/07/2019

Tại sao cần Forwarder trong vận tải quốc tế?

Tại sao cần Forwarder trong vận tải quốc tế?


Forwarder là người lo toan để hàng hóa được chuyên chở mà bản thân người giao nhận không phải là người vận tải, người giao nhận cũng đảm bảo thực hiện mọi công việc liên quan đến giao nhận như bảo quản, lưu kho, trung chuyển, làm thủ tục hải quan,…

tai-sao-can-forwarder-trong-van-tai-quoc-te

Trong thực tế khi hàng di chuyển từ kho người bán đến kho người mua, về cơ bản người bán hay người mua sẽ thực hiện các trách nhiệm của mình theo sự phân chia của Incoterms. Tuy nhiên, người bán và người mua thường không đủ khả năng hoặc kinh nghiệm để thực hiện hiệu quả tất cả các công việc. Do đó, hầu như công ty xuất nhập khẩu nào cũng thuê cho mình 1 công ty giao nhận (Forwarder) để thay mình thực hiện một số công việc như: thuê tàu, xin C/O, khai hải quan, làm thủ tục kiểm dịch, …

Người giao nhận (Forwarder – FWD) thường xuyên thực hiện vận tải nội địa, thuê vận tải quốc tế và làm thủ tuc hải quan cho các lô hàng xuất nhập khẩu. Như vậy có thể xuất hiện 2 người giao nhận: một người phục vụ bên bán, thực hiện các công việc ở Chặng 1 – nội địa nước xuất khẩu; một người phục vụ bên mua, thực hiện các các công việc ở Chặng 3 – nội địa nước nhập khẩu. Một trong hai người giao nhận này sẽ thực hiện thuê vận tải quốc tế giúp bên bán (nếu theo CIF) hoặc bên mua (nếu theo FOB).

0 nhận xét: