6/7/19

Cách ghi điều kiện Incoterms trong hợp đồng / Bài 4

Cách ghi điều kiện Incoterms trong hợp đồng


“Điều kiện cơ sở + Địa điểm chỉ định (named place) + Phiên bản Incoterms”

   Hiện tại các công ty xuất nhập khẩu vẫn thường xuyên sử dụng Incoterms mà không ghi rõ phiên bản năm nào. Việc này có thể gây rắc rối khi có phát sinh liên quan đến Chi phíRủi ro trong quá trình vận tải hàng. Tốt nhất bạn nên sử dụng phiên bản mới nhất và ghi rõ trong hợp đồng “Incoterms 2010” khi áp dụng quy tắc dẫn chiếu Incoterms như sau:

- ExW, FCA, FAS, FOB + 1 địa điểm tại nước xuất khẩu (kho của người xuất khẩu / địa điểm giao hàng / sân bay / cảng đi)
- CFR, CIF, CPT, CIP, DAT, DDP + 1 địa điểm tại nước nhập hẩu (cảng đến / sân bay đến / địa điểm nhận hàng / kho của người nhập khẩu)

Ex: Hợp đồng ghi “ExW – Tokyo”. Theo khuyến nghị của ICC nên ghi chính xác là “ExW – Tokyo, Japan (Incoterms 2010)”.

   Từ quy tắc ghi địa điểm chỉ định, khi nhìn bất cứ điều kiện Incoterms nào có thể nhận biết ngay nước xuất khẩu hoặc nước nhập khẩu. Ex: FOB Hai Phong cho biết Việt Nam là nước xuất khẩu, ngược lại CIF Hai Phong cho biết Việt Nam là nước nhập khẩu.

***Lưu ý: Phân biệt địa điểm chỉ định (Named Place) và Địa điểm giao hàng (Delivery Point)

- Địa điểm chỉ định: nơi người bán hết trách nhiệm về Chi phí với lô hàng.
- Địa điểm giao hàng: nơi người bán hết trách nhiệm về Rủi ro đối với lô hàng và hoàn thành nghĩa vụ bán hàng.

Một số điều kiện hai địa điểm trên trùng nhau thì gọi là điều kiện có 1 điểm tới hạn trách nhiệm;
Một số điều kiện hai địa điểm trên tách rời nhau thì gọi là điều kiện có 2 điểm tới hạn trách nhiệm.


No comments:

Post a Comment

datvictor1606@gmail.com