05/06/2019

Các nhóm điều kiện trong Incoterms 2010

Các nhóm điều kiện trong Incoterms 2010
(1) Nhóm E: Nơi đi (ExW)

Người bán đặt hàng hóa dưới quyền định đoạt của người mua ngay tại xưởng của người bán.

(2) Nhóm F: Phí vận chuyển chưa trả (FCA, FAS, FOB)

Người bán được yêu cầu giao hàng hóa cho một người chuyên chở do người mua chỉ định (trên lãnh thổ nước xuất khẩu).

(3) Nhóm C: Phí vận chuyển đã trả (CFR, CIF, CPT, CIP)

Người bán phải ký hợp đồng vận tải, nhưng không chịu rủi ro về mất mát hoặc hư hại đối với hàng hóa hoặc các chi phí phát sinh xảy ra sau khi đã giao hàng.

(4) Nhóm D: Nơi đến (DAT, DAP, DDP)

Người bán phải chịu mọi chi phí cần thiết để đưa hàng tới nơi đến (trên lãnh thổ nước nhập khẩu).

0 nhận xét: