20/06/2019

Các nguyên tắc để giao dịch, đàm phán hiệu quả

Các nguyên tắc để giao dịch, đàm phán hiệu quả


Do đặc thù của nghiệp vụ giao dịch trong Xuất nhập khẩu là sử dụng ngoại ngữ và trao đổi thông tin với các đối tác đa số khác múi giờ nên để công việc đạt hiểu quả cao nhất bạn cần tuân thủ 4 nguyên tắc trong giao dịch như sau:

cac-nguyen-tac-de-giao-dich-dam-phan-hieu-qua

(1) Kịp thời

Đảm bảo đủ trình độ ngoại ngữ để thực hiện các giao dịch kịp thời trước khi phải kết thúc giao dịch do lệch múi giờ hoặc hết giờ làm việc của các bên liên quan như: ngân hàng, hải quan, sở giao dịch hàng hóa,…

(2) Đơn giản

Đảm bảo ngôn ngữ sử dụng trong giao dịch phải đơn giản, tránh sử dụng những từ ngữ hoặc cấu trúc câu không phổ biến.

(3) Đầy đủ

Do lệch múi giờ nên thời gian bạn và đối tác cùng nhau trao đổi thông tin là không nhiều vì vậy cần trình bày đầy đủ mọi thông tin cần thiết trong mỗi lần giao dịch, tránh phải liên hệ quá nhiều lần gây khó khăn trong việc theo dõi thông tin và tốn nhiều thời gian.

(4) Khoa học

Cần chú ý trình bày các thông tin một cách khoa học, rõ ràng, mạch lạc,… Tránh để đối tác hiểu sai về thông tin cần được truyền đạt dẫn đến thực hiện sai các quy định của hợp đồng gây ra nhiều tốn kém không cần thiết.

0 nhận xét: