05/06/2019

Bảng theo dõi Hợp đồng xuất nhập khẩu

Bảng theo dõi Hợp đồng xuất nhập khẩu


   Bảng theo dõi diễn biến thương vụ Xuất nhập khẩu là file gần như quan trọng nhất đối với Sales xuất khẩu và Purchasing nhập khẩu.

   Trong quá trình làm việc hầu như file này luôn luôn được Open để nhân viên theo dõi diễn biến đối với các thương vụ mình phụ trách, qua đó quyết định các công việc tiếp theo cần phải làm và báo cáo thông tin liên quan đến cấp trên hoặc các bộ phận khác trong công ty.

Tải tại đây

0 nhận xét: