20/06/2019

Bảng danh sách đối tác

Bảng danh sách đối tác


Bảng danh sách đối tác cũng là file hầu như luôn “Open” đối với nhân viên Sales xuất khẩu và Purchase nhập khẩu.

Bạn thường xuyên sử dụng lệnh “FIND” để tìm kiếm các đối tác theo “Tên”, theo sản phẩm “GOOD”, theo thương hiệu “BRAND”,… và cập nhập thông tin của các đối tác mới vào danh sách.

Tải file tại đây

0 nhận xét: